Петър Петров


Петър Василев Петров е роден на 20.09.1939 г. в гр. София.
Професор (1999) , доктор на науките (1997).
Завършва висше театрално образование - актьорско майсторство през 1961 г. Бил е актьор в ДТ Бургас (1961 - 1964) и НТМ в София (1964 – 1999) със 109 роли и 4 постановки. Преподавател е по сценическа реч в НАТФИЗ (1981 – 2006) и Театрален колеж “Любен Гройс” (от 2001). През целият си активен актьорски период изнася и рецитали. Многобройни са участията му в БНР и БНТ.
Автор е на книгите: ”Жреци на живото слово” - Издателство “Дамян Яков“, 2003; “Лиричната творба и нейните изменения в изкуството на актьора рецитатор” (споделен опит, наблюдения и размишления) - Издателство „Тих-ивел“, 2004; “Срещи на сцената и извън нея” (портретни скици по спомени и документи) – Издателство “Дамян Яков“, 2006; “Литературният спектакъл – глас и процес” – Университетско издателство, 2006. 
Съставител е на: “Напиши за този род” (мемоарен разказ от Анна Каменова) - Издателство “В.Люцканова“, 1995; “Откъснати страници” (мемоарно-епистоларна хроника от Анна Каменова) - Издателство “Дамян Яков“, 2008.
Автор е на предговори към: “Напиши за този род” (мемоарен разказ от А.Каменова), 1995; “Странни хора” (разкази от Димитър Шишманов) - Издателство “Хемус“, 1999; “Криворазбрана цивилизация” и “Иванко” (Ученическа библиотека), Издателство “Дамян Яков“, 2008.
Участник е в юбилейни сборници: ”Куклено изкуство”, С., 1993; “Владимир Василев”, С. 1997.
Публикува в списания (“Театър”, “Летописи”, “Език и литература”, “Литературна мисъл”), периодични и ежедневни издания.
Автор е на 35 телевизионни сценарии – рубриките “Неповторимото”, поредицата “Приказки на щурчето” и др.