Согиал Ринпоче


Согиал Ринпоче е роден в Тибет и отгледан като син от един от най-почитаните духовни учители на столетието Джамянг Кхиентсе Чьокий Лодрьо. Още от най-ранно детство се радва на изключителна топлота и близост в отношенията с великия си учител и израства в атмосфера на мъдрост, съчувствие и всеотдайност. Всичко това пробужда у него дълбоко разбиране на същността на будистките учения, породено от собствения му жизнен опит, който в комбинация с традиционното му обучение като превъплътен Лама е трябвало да го подготви за бъдещата му роля на учител.

След смъртта на Джамянг Кхиентсе Согиал Ринпоче продължава да учи при двама други основни учители - Дуджом Ринпоче и Дилго Кхиентсе Ринпоче, които го вдъхновяват в работата му на Запад. През 1971 г. заминава за Англия, където изучава сравнително религиознание в Кеймбриджкия университет.

Започва да преподава през 1974 г. и оттогава все по-често го търсят в Западна и Източна Европа, Съединените щати, Австралия и Изтока. Ринпоче смята, че задачата на неговия живот е да пренесе и разпространи мъдростта на Буда сред Западния свят, като предлага обучение в идеите, очертани в „Тибетска книга за живота и смъртта". Това обучение би дало възможност на тези, които го последват, да разберат, да въплътят в себе си и в ежедневието си учението на будизма, като по този начин допринесат в максимална степен за доброто на другите и на целия свят. Малко учители могат да предават така добре идеите си като Согиал Ринпоче, който е живял на Запад повече от двадесет години и е придобил дълбоки познания за западния начин на мислене. Той е известен с топлотата, хумора и яснотата, с които преминава религиозни, културни и психологически бариери, за да разкрие същността на будистките идеи. Като споделя личните си преживявания чрез убедителни примери от ежедневието той е в състояние да предизвика у нас живо чувство и да ни накара да усетим аромата на дълбоката вътрешна истина. Умее да свърже учението си със собствения жизнен опит на всеки свой ученик.
Согиал Ринпоче е олицетворение на енергичността, щедрия дух и откритостга, които са в основата на великата школа Дзогчен, към която принадлежи.