Севелина Гьорова


Севелина Гьорова е доцент, доктор на изкуствознанието, преподавателка в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" (Увод в театрознанието и театрална критика) от 1981 до 2002 г., секретар на Съюза на артистите в България по проблемите на театралната критика и председател на българския център на Международната организация на театралните критици от 1970 до 1989 г. Сътрудничи във всекидневния и периодичния печат със статии за драматургията и театъра от 1954 г. От 1958 до 1978 г. е драматург и главен драматург на Народния театър "Иван Вазов", с изключение на годините 1966-1968, когато е главен драматург на театър "Сълза и смях". Авторка е на книги по проблемите на драматургията и театъра и на 16 монографии за видни наши артисти и режисьори.