Елка Димитрова


Елка Ивелинова Димитрова е родена на 28 август 1971 г. в гр. Плевен. Завършила е Софийския университет, специалност Българска филология. В момента работи в Института за литература при БАН. От 2001 г. е доктор по филология. Темата на дисертацията й е "Аспекти на митологичното и историчното в българската поезия от 20-те години на ХХ век (Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Николай Лилиев, Атанас Далчев)" (издадена в книга от издателски център "Боян Пенев"). Научен сътрудник I-ва степен.

Интересува се от литературна теория, литературна история, философия, психоанализа. Има издадени две стихосбирки, и една книга с литературна критика и история - "Изгубената история". През октомври 2002 издаде и сборникът "Нови анализи на литературни творби - за обучението в 11 клас". Предстои излизането и на подобен сборник за 12 клас.