Евгений Кандиларов


Евгений Кандиларов е доктор по история. Възпитаник е на Историческия Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, където през 2002 г. завършва бакалавърска степен със специализация по нова и съвременна обща история, а през 2003 г. защитава магистърска теза на тема: “Електронната промишленост в икономическата политика на България през 60-те – 80-те години на ХХ век”.
От 2003 г. е редовен докторант към катедрата по История на България, със стипендия на японската фондация “Рйоичи Сасакава” – The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Program, Nippon Foundation. През 2005 г. специализира във Факултета по политически науки и икономика на университета “Мейджи”, Токио. През 2006 година защитава докторат по съвременна българска история. Работи като сътрудник в Центъра за исторически и политологически изследвания и като хоноруван преподавател в ИФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са насочени към проблемите на политическото и стопанското развитие на България след Втората световна война и към българската външна политика в контекста на международните отношения между Изтока и Запада в годините на Студената война.