Михаил Лежепеков


Михаил Лежепеков е известен руски психолог-практик, почетен доктор на психологическите науки. От 1982 г. той популяризира уникален метод за преодоляване на стреса. През 1988 г. създава лаборатория “Екология на човека”, а година по-късно организира Международно обществено движение “Екология на човека” с девиз “Да не се лекуваме, а да се научим да бъдем здрави!”.
През 1991 г. открива образователен център “Екология на човека”, в който обучава хора да се борят с тежки стресови проблеми. Такива центрове са открити в Латвия, Естония и Русия.
Главното откритие на Михаил Лежепеков е, че стресът се закрепва у човека чрез обида. И изходът е само чрез Прошка. За това откритие психологът има патент в Латвия и Русия. Неговият метод се използва при работа с хора, пострадали от терористични актове, при деца с увреждания и работници от социална сфера, където е много висок стресовият фон.
Откритията на Михаил Лежепеков за природата на емоциите са в основата на неговите книги, станали психологични бестселъри. Те са издадени в Русия с многохилядни тиражи, а също така са преведени в Латвия, Естония и САЩ. “Как да управляваме съдбата си” е петата му книга на български език.
Михаил Лежепеков работи активно и като социолог и културолог, автор и изпълнител е на песни.