Ваня Мичева


Ваня Мичева е завършила българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Работи като научен сътрудник в Института за литература при БАН. Съавтор е на речници на старобългарския език и на поредица исторически речници. Има публикации в списание “Български език и литература” и в списание “Старобългарски език” на БАН. Автор е на десетки научно-популярни лекции за историята на българския език и литература, които са излъчвани по БНР. Автор е и на Речник на трудните думи и изрази в литературата за 4-9 клас – издание на “Дамян Яков” през 2000 г.