Сашо Младенов


Инж. Сашо Младенов - дългогодишен озвучител в Народния театър “Иван Вазов”,
композитор и продуцент.