Габриела Николаева


Габриела Николаева е възпитаник на Националната гимназия за древни езици и култури „Свети Климент Охридски“. Завършва магистърска степен, специалност „Индология“ в СУ „Климент Охридски“ и докторска степен в Unversity of Minesota, САЩ.
Доцент-преподавател е в New York University от 1998 година по езика хинди и индийска ли-тература, ръководи езиковата програма и завежда втора специалност „Южна Азия“.
Президент е на Асоциацията на преподавателите на езици от региона на Южна Азия, член е на изпълнителния комитет на Националния център за езици от региона на Южна Азия, главен ръководител е на национален проект по изработване на стандартизиран тест по хинди и урду и е академичен директор на програма за обучение на преподаватели. Работи в областта на чуждоезиковата педагогика и обучението на езикови преподаватели, както и в областта на социалната категория пол в литературата на санскрит. Има научни публикации в спе-циализирани издания с езиковедска и педагогическа насоченост.